Shimizu Fisheries

  • Address

    Ameyoko Plaza No. 91, 6-10-7 Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0005

  • Opening Hours

    --

  • Regular Holiday

    --